Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Walne Zgromadzenia Delegatów

WZD 2023 - protokół
Walne Zgromadzenie Delegatów 2023 - wideo
Walne Zgromadzenie Delegatów 2023
Walne Zgromadzenie Delegatów 2022 - protokół
Walne Zgromadzenie Delegatów 2022 - wideo
Walne Zgromadzenie Delegatów 2022
Protokół Walnego Zgromadzenia Delegatów z dnia 19.06.2021
WZD 2021 - sprawozdanie
Walne Zgromadzenie Delegatów 2021
Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów 2020
Pierwsze hybrydowe WZD zakończone!
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów 2020
Walne Zgromadzenie Delegatów 2019 - protokół
Walne Zgromadzenie Delegatów 2019
Protokół Walnego Zgromadzenia Delegatów 2018
Walne Zgromadzenie Delegatów 2018 - zapis wideo
Prezentacja Rzecznika Dyscyplinarnego z WZD
Walne Zgromadzenie Delegatów 2018
sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego
Protokół Walnego Zgromadzenia Delegatów 2017
Walne Zgromadzenie Delegatów 2017
Lista delegatów na WZD kadencji 2016-2020
Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów z dnia 21 sierpnia 2016 r.
Walne Zgromadzenie Delegatów 2016
Protokół z WZD 2016
Protokół z posiedzenia Walnego Zgromadzenia Delegatów 2015
Walne Zgromadzenie Delegatów 2015
Walne Zgromadzenie Delegatów 2014
Delegaci na Walne Zgromadzenie 2014
Walne Zgromadzenie Delegatów 2013