Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Walne Zgromadzenie Delegatów 2018 - zapis wideo

 

Zobacz też: Opis przebiegu WZD (PDF)
(powyższy plik nie jest protokołem; protokół WZD jest opublikowany tutaj)