Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Nasza misja

Polski Związek Brydża Sportowego został założony w 1956 roku i uznany jako związek sportowy w 1963 roku oraz przyjęty do rodziny sportów olimpijskich w 1995 roku. PZBS skupia ludzi uprawiających dyscyplinę brydż sportowy, a celem jest prowadzenie m.in. współzawodnictwa sportowego w wielu kategoriach wiekowych.
 
Oprócz działalności stricte sportowej PZBS zajmuje się propagowaniem brydża w szkołach na zasadzie porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Rozwój brydża Sportowego jest doskonałą alternatywą dla młodzieży chcącej uprawiać konkurencję w sportach umysłowych. Zajęcia brydżowe z młodzieżą są doskonałą formą spędzania wolnego czasu i zagospodarowania go dla młodzieży.
 
PZBS nie zapomina również o ludziach starszych. Prowadzi program Bridge 60+ przeznaczony dla osób starszych. Wdrożenie programu spotkała się z olbrzymim odbiorem pośród tej grupy wiekowej. Powstało już ponad 200 takich ośrodków w całym kraju. Program jest wspierany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Jest doskonałą rozrywką pozwalającą utrzymać sprawność umysłową, zapobiega rozwojowi Alzhaimera, a także daje możliwość wspólnego przebywania osób starszych, czyli zapobiega efektowi wykluczenia.
 
W świetle wyników badań naukowych niekwestionowany jest fakt, że uczniowie mający zajęcia z brydża w szkole osiągają znacząco lepsze wyniki w nauce w porównaniu z tymi, którzy nie grają. Brydż sportowy jest grą przy pomocy kart, czystym pojedynkiem umysłów i wbrew głoszonym niekiedy opiniom nie jest hazardową grą karcianą. Brydż jest jedną z dyscyplin Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz objęty jest klasyfikacją sportu młodzieżowego. Od lat w wielu szkołach w Polsce brydż jest przedmiotem zajęć pozalekcyjnych cieszącym się dużym zainteresowaniem uczniów. Podobnie dzieje się w większości krajów rozwiniętych.