Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów 2020

Spis treści
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów 2020
Projekt porządku obrad
Lista delegatów
Sprawozdanie sportowe
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie merytoryczne
Sprawozdanie z badania
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Galeria WZD
Uchwała nr 47/2020/2016–2020

Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów na 26 września 2020 r. (sobota), godzina 10.00 celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego, merytorycznego oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2019.

Głosowało 9 członków Zarządu, 9 za.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZBS odbędzie się w Centrum Sportów Umysłowych w Warszawie, ul. Polinezyjska 10.