Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów 2020

Spis treści
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów 2020
Projekt porządku obrad
Lista delegatów
Sprawozdanie sportowe
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie merytoryczne
Sprawozdanie z badania
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Galeria WZD
LP Imię Nazwisko PID WOJ.
1 Maciej Dorabiała 1286 DS
2 Piotr Ilczuk 1347 DS
3 Jacek Krystecki 10045 DS
4 Jarosław Molenda 1508 DS
5 Józef Sławenta 1636 DS
6 Zbigniew Sobczyk 1641 DS
7 Sławomir Zimniak 1772 DS
8       KP
9       KP
10 Wiesław Paczkowski 3884 KP
11     4022 KP
12 Jacek Baka 2462 LU
13 Andrzej Pertkiewicz 13033 LU
14 Jerzy Kubiak 2047 LB
15 Andrzej Łagosz 2324 LB
16 Paweł Pietrażycki 7909 LB
17 Grzegorz Pogodziński 2105 LB
18 Zbigniew Frank 7079 LD
19 Michał Klichowicz 10861 LD
20 Małgorzata Nalepa 5727 LD
21 Piotr Żak 7044 LD
22 Agata Kowal 2580 MP
23 Marcin Kuflowski 2712 MP
24 Zbigniew Sagan 2787 MP
25 Maciej Rodzaj 11471 MP
26 Tadeusz Biernat 2597 MP
27 Michał Kalita 6660 MA
28 Sławomir Zawiślak 7869 MA
29 Piotr Dybicz 6580 MA
30 Łukasz Kalbarczyk 10043 MA
31 Tomasz Kopka 15824 MA
32 Maciej Urbaniak 1726 MA
33 Tadeusz Luzak 6758 MA
34 Stanisław Mączka 15976 MA
35 Mariusz Puczyński 6873 MA
36 Sandra Różańska 7043 MA
37 Adam Klimala 1825 OP
38 Andrzej Skotniczny 1882 OP
39 Ilona Bobko 7704 PK
40 Marek Pietraszek 1138 PK
41       PD
42 Marian Krasowski 16317 PD
43       PD
44        
45 Jacek Sikora 6923 PM
46 Maria Tomczewska 4848 PM
47 Janusz Przybyszewski 4686 PM
48 Andrzej Zaleski 4751 PM
49 Grzegorz Kaleta 3232 SL
50 Krzysztof Tomsia 2554 SL
51 Krzysztof Śliwoń 3546 SL
52 Andrzej Maszczyszyn 3337 SL
53 Halina Kaleta 3231 SL
54 Janusz Gawęcki 2904 SW
55 Norbert Krzystanek 9345 SW
56 Paweł Jarząbek 4282 WM
57 Wiesław Podlecki 15195 WM
58 Jan Rogowski 4430 WM
59 Olech Bestrzyński 4887 WP
60 Michał Zimpel 13721 WP
61 Michał Moryson 10595 WP
62 Janusz Kalida 5097 WP
63 Jan Sibilski 5376 WP
64 Marcin Woźniak 5519 WP
65 Michał Zimniewicz 11457 WP
66 Zbigniew Sękowski 688 ZP
67 Robert Cylwik 6090 ZP
68 Robert  Kondyjowski 12328 ZP
69 Marek Wawrzyniak 6131 ZP