Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów 2020

Spis treści
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów 2020
Projekt porządku obrad
Lista delegatów
Sprawozdanie sportowe
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie merytoryczne
Sprawozdanie z badania
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Galeria WZD

Pobierz dokument