Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Walne Zgromadzenie Delegatów 2013

 

Walne Zgromadzenie Delegatów 2013

 

materiały dla delegatów

1. Pismo Prezesa do delegatów

2. Regulamin 1. Mistrzostw Polski Działaczy

3. Porządek obrad

4. Regulamin WZD

5. Regulamin Komisji Mandatowej

6. Regulamin Komisji Skrutacyjnej

7. Regulamin Komisji Statutowej

8. Sprawozdanie ZG PZBS

9. Sprawozdanie finansowe 2012

10. Opinia biegłego rewidenta

11. Artykuł "Aerobik i neurobik"

12. Regulamin dyscyplinarny PZBS

13. Propozycje korekty regulaminu dyscyplinarnego