Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Walne Zgromadzenie Delegatów 2018

Spis treści
Walne Zgromadzenie Delegatów 2018
Lista delegatów
Projekt porządku obrad
Projekt regulaminu zgromadzenia
Projekty uchwał
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie z badania
Sprawozdanie sportowe
Sprawozdanie OPP
Sprawozdanie merytoryczne
Wydatki 2017 i Budżet 2018
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Prezentacja Rzecznika Dyscyplinarnego

Walne Zgromadzenie Delegatów 2018 odbędzie się 23 czerwca w Millenium Plaza, Al. Jerozolimskie 123a, sala M 23 piętro. Początek Zgromadzenia o godzinie 10.00.

Pobierz komplet materiałów

Materiały do pobrania: