Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Protokół Walnego Zgromadzenia Delegatów z dnia 19.06.2021

Pobierz dokument

Załącznik nr 2 - porządek obrad

Załącznik nr 3 - regulamin

Załącznik nr 4 - uchwała KR

Załącznik nr 5 - zmiana statutu

Załącznik nr 6 - zmiana statutu

Załącznik nr 7 - zmiana statutu