Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Walne Zgromadzenie Delegatów 2014

 

Walne Zgromadzenie Delegatów 2014

Warszawa, 14 czerwca 2014

 

materiały dla delegatów:

 

1. Lista delegatów

2. Pismo Prezesa do delegatów

3. Porządek obrad

4. Regulamin WZD

5. Regulamin Komisji Mandatowej

6. Sprawozdanie ZG PZBS

7. Sprawozdanie merytoryczne 2013

8. Sprawozdanie finansowe 2013

9. Opinia biegłego rewidenta

10. Projekt nowego statutu PZBS, projekt uchwały WZD