Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Ostateczny projekt nowego statutu PZBS

Szanowni Państwo,

w imieniu Komisji Statutowej mam przyjemność przedstawić ostateczny projekt nowego statutu PZBS. Obecny projekt został przygotowany w oparciu o projekt przedstawiony przez nas w marcu br. oraz o uwagi przesłane przez Państwa podczas szerokich konsultacji trwających przez prawie dwa ostatnie miesiące. Wszystkim, którzy wzięli udział w tych konsultacjach, dziękujemy za współpracę i włączenie się w prace Komisji.

Ostateczny projekt statutu PZBS przedstawiamy w dwóch formach - w postaci tekstu jednolitego proponowanego statutu oraz w formie zmian naniesionych na wersję przedstawioną przez nas w marcu br., co tym z Państwa, którzy zaznajomili się z tamtą wersją, pozwoli łatwo odnaleźć korekty naniesione przez nas od tego czasu.

Do czasu Walnego Zgromadzenia Delegatów dniu 14 czerwca br. opublikujemy także na stronie internetowej PZBS projekt uchwały w sprawie zmiany statutu PZBS, którą przedłożymy do przegłosowania podczas Zgromadzenia.

Ze sportowym pozdrowieniem
Igor Chalupec
Przewodniczący Komisji Statutowej

 

Załączniki: