Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Walne Zgromadzenie Delegatów 2021

Spis treści
Walne Zgromadzenie Delegatów 2021
Lista delegatów
Lista kandydatów na prezesa
Projekt porządku obrad
Projekt regulaminu
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie z badania
Wydatki 2020 i budżet 2021
Sprawozdanie OPP 2019
Podsumowanie roku 2020
Oświadczenie kandydata na członka zarządu
Sprawozdanie merytoryczne
Wideo

Zarząd PZBS na zebraniu internetowym w dniu 10 lutego 2021 roku podjął uchwałę 6/2021/2016-2020(2021) o przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia Delegatów w dniu 19 czerwca 2021 r.

Walne Zgromadzenie Delegatów 2021 odbędzie się 19 czerwca 2021 roku.

W hotelu NOVOTEL, Warszawa, ul. 1 Sierpnia 1 o godz. 10:00

Na 19 czerwca 2021 r. zostało zaplanowane sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów (WZD) PZBS decydujące o kolejnej kadencji. Szczegóły organizacyjne zostaną ogłoszone w późniejszym terminie. Delegaci WZBS-ów wybiorą Prezesa Zarządu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

Przedstawiam poniżej informacje mające na celu przygotowanie się do Zgromadzenia przez zainteresowane podmioty w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

W Walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem stanowiącym biorą udział delegaci wybrani przez Wojewódzkie Związki Brydża Sportowego, a sposób wyboru delegatów określa statut danego WZBS.

Zgodnie z punktem 4 paragrafu 22 statutu PZBS: „Wybory delegatów odbywają się w tym roku kalendarzowym, w którym odbywa się Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze, co najmniej 45 dni przed terminem Zgromadzenia. WZBS-y informują Biuro PZBS o liście delegatów co najmniej 40 dni przed terminem tego Zgromadzenia, przedstawiając uchwały walnych zgromadzeń, o których mowa w ust. 2 powyżej. Tylko tak zgłoszeni delegaci mają prawo uczestnictwa w tym Zgromadzeniu”.

Dotychczasowi delegaci na WZD PZBS przestają pełnić swoje funkcje. Jako że termin WZD PZBS został wyznaczony na 19 czerwca 2021 roku, ostatnim dniem, w którym związki wojewódzkie mogą wybrać delegatów, jest 5 maja 2021 roku. Należy koniecznie poinformować Biuro PZBS o dacie zwołania walnego zebrania w Waszych województwach. Delegaci są wybierani na okres całej 4-letniej kadencji władz PZBS i reprezentują swoje województwa również na corocznych WZD. WZBS przesyła uchwałę walnego zebrania o wyborze delegatów do Biura PZBS drogą elektroniczną niezwłocznie po zebraniu.

WZBS-y po swoich walnych zebrania powinny zaprotokołować również listy kandydatów na delegatów, którzy nie uzyskali wystarczającej liczby głosów, wraz z uzyskanymi liczbami głosów. Takie osoby mogą uzyskać mandat delegata w trakcie kadencji w razie wygaśnięcia mandatu innego delegata. Zaleca się więc zgłosić do głosowania więcej kandydatów niż liczba przysługujących miejsc.

Zgodnie z punktem 3a paragrafu 25 Statutu PZBS: „W Zgromadzeniu udział biorą z głosem stanowiącym, delegaci wybrani przez WZBS-y spośród osób zarejestrowanych w PZBS w proporcji 1 delegat na każde rozpoczęte 100 zarejestrowane osoby, w/g ewidencji na 31 grudnia roku poprzedzającego Zgromadzenie”.

Z bazy Cezar wynika, że będzie łącznie 71 delegatów podzielonych w następujący sposób:

 

Województwo

Zawodników

Delegatów

Mazowieckie

1140

12

Dolnośląskie

735

8

Wielkopolskie

671

7

Małopolskie

508

6

Śląskie

496

5

Pomorskie

420

5

Kujawsko-Pomorskie

395

4

Zachodniopomorskie

350

4

Łódzkie

338

4

Warmińsko-Mazurskie

296

3

Lubuskie

282

3

Lubelskie

195

2

Podkarpackie

190

2

Opolskie

184

2

Świętokrzyskie

177

2

Podlaskie

176

2

RAZEM

 

71

 

Zgodnie z punktem 3 paragrafu 27 statutu PZBS: „Zgromadzenie dokonuje wyboru Prezesa Zarządu PZBS spośród kandydatów zgłoszonych przez co najmniej jeden WZBS, na podstawie uchwały zarządu tego WZBS, wnioskiem skierowanym do Biura PZBS na co najmniej 30 dni przed terminem Zgromadzenia. Do wniosku załącza się tę uchwałę oraz zgodę kandydata. Każdy WZBS może zgłosić co najwyżej jednego kandydata. W terminie 28 dni przed terminem Zgromadzenia na stronie internetowej PZBS publikowana jest lista kandydatów zgłoszonych na stanowisko Prezesa Zarządu PZBS. W przypadku, gdy Zgromadzenie wybiera również innych członków Zarządu PZBS, wybór Prezesa Zarządu PZBS poprzedza wybór innych członków Zarządu PZBS. Kandydat na Prezesa Zarządu może przedstawić swoje założenia programowe, które publikuje się na stronie internetowej PZBS”.

WZD PZBS wybierze Prezesa Zarządu PZBS wyłącznie spośród wcześniej zgłoszonych kandydatów. Kandydata może zgłosić wyłącznie WZBS, na podstawie uchwały swojego zarządu, którą przekazuje do Biura PZBS w terminie do 20 maja 2021 r. Każdy WZBS może zgłosić co najwyżej jednego kandydata.

W przypadku pytań lub niejasności odpowiedzi będzie udzielało Biuro PZBS ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

Dalsze szczegółowe informacje będą pojawiać się w miarę zbliżania się terminu WZD 2021.

 

Witold Stachnik
Prezes Zarządu PZBS