Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Walne Zgromadzenie Delegatów 2021

Spis treści
Walne Zgromadzenie Delegatów 2021
Lista delegatów
Lista kandydatów na prezesa
Projekt porządku obrad
Projekt regulaminu
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie z badania
Wydatki 2020 i budżet 2021
Sprawozdanie OPP 2019
Podsumowanie roku 2020
Oświadczenie kandydata na członka zarządu
Sprawozdanie merytoryczne
Wideo

Pobierz dokument