Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Walne Zgromadzenie Delegatów 2021

Spis treści
Walne Zgromadzenie Delegatów 2021
Lista delegatów
Lista kandydatów na prezesa
Projekt porządku obrad
Projekt regulaminu
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie z badania
Wydatki 2020 i budżet 2021
Sprawozdanie OPP 2019
Podsumowanie roku 2020
Oświadczenie kandydata na członka zarządu
Sprawozdanie merytoryczne
Wideo

 

Pobierz druk oświadczenia kandydata na członka Zarządu Polskiego Związku Brydża Sportowego
 Poprawiony (piątek, 06 sierpnia 2021 18:56)