Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Walne Zgromadzenie Delegatów 2021

Spis treści
Walne Zgromadzenie Delegatów 2021
Lista delegatów
Lista kandydatów na prezesa
Projekt porządku obrad
Projekt regulaminu
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie z badania
Wydatki 2020 i budżet 2021
Sprawozdanie OPP 2019
Podsumowanie roku 2020
Oświadczenie kandydata na członka zarządu
Sprawozdanie merytoryczne
Wideo
LP Imię Nazwisko PID WOJ.
1 Arkadiusz Ciechomski 6550 MA
2 Maciej Czajkowski 6562 MA
3 Piotr  Dybicz 6580 MA
4 Lena Leszczyńska 7815 MA
5 Tomasz Kopka 15824 MA
6 Ewa Miszewska 6795 MA
7 Mariusz Mączewski 9710 MA
8 Sandra Różańska 7043 MA
9 Włodzimierz  Rutkowski 6898 MA
10 Witold Stachnik 7642 MA
11 Paweł Szymaszczyk 11903 MA
12 Michał Kilanowski 6332 MA
13 Andrzej Pertkiewicz 13033 LU
14 Jacek Baka 2462 LU
15 Piotr Żak 7044 LD
16 Jacek Grzelczak 5624 LD
17 Zbigniew Frank 7079 LD
18 Michał Klichowicz 10861 LD
19 Marek  Pietraszek 1138 PK
20 Jacek Szczerba 14688 PK
21 Andrzej Zaleski 4751 PM
22 Krzysztof Czapczyk 16187 PM
23 Piotr Zatorski 8158 PM
24 Mirosław Małypan 13707 PM
25 Jakub Kasprzak 4603 PM
26 Piotr Walczak 5856 WP
27 Marcin Bonawenturczak 15645 WP
28 Marcin Wożniak 5519 WP
29 Jan Sibilski 5376 WP
30 Michał Zimniewicz 11457 WP
31 Marcin Pędziński 5314 WP
32 Przemysław Maliszewski 5210 WP
33 Zbigniew Sękowski 6088 ZP
34 Marek Wawrzyniak 6131 ZP
35 Piotr Wilczok 8348 ZP
36 Zbigniew Nowak 6042 ZP
37 Małgorzata  Golec 17036 SW
38 Stanisław Pająk 2966 SW
39 Mirosław Liszewski 4043 PD
40 Krzysztof Krajewski 7209 PD
41 Adam Brodowski 18788 MP
42 Kazimierz Gałka 9430 MP
43 Tadeusz  Biernat 2597 MP
44 Jacek Kalinowski 2678 MP
45 Piotr Radzikowski 7405 MP
46 Zbigniew  Sagan 2787 MP
47 Andrzej Skotniczny 1882 OP
48 Longin Bartnik 1231 OP
49 Mirosław Cichocki 4212 WM
50 Bogusław Gierulski 4250 WM
51 Paweł  Jarząbek 4280 WM
52 Mariusz  Żurek 4033 KP
53 Krzysztof Dzierżak 18932 KP
54 Justyna Graniczny 16787 KP
55 Wiesław Paczkowski 3884 KP
56 Paweł  Pietrażycki 7909 LB
57 Andrzej Łagosz 2324 LB
58 Grzegorz Pogodziński 2105 LB
59 Stanisław Gołębiowski 1318 DS
60 Andrzej Bojda 18925 DS
61 Jacek Krystecki 10045 DS
62 Jarosław Molenda 1508 DS
63 Józef Sławenta 1636 DS
64 Zbigniew Sobczyk 1641 DS
65 Mirosława Stachura 15312 DS
66 Stanisław Wachel 1707 DS
67 Ryszard Łazikiewicz 3322 SL
68 Krzysztof  Tomsia 3554 SL
69 Adrian Bakalarz 7271 SL
70 Michał Wróbel 12899 SL
71 Andrzej Maszczyszyn 3337 SL