Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Pierwsze hybrydowe WZD zakończone!

26 września odbyło się w Warszawie na ul. Polinezyjskiej 10 Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2019. Po raz pierwszy zostało ono zorganizowane w formie łączonej: jako zebranie stacjonarne i w trybie online. Bezpośrednio na miejscu obecnych było 11 delegatów i gości, zaś zdalnie obserwowały i uczestniczyły 44 osoby. Zatwierdzono oba sprawozdania przeważającą liczbą głosów.

Przed zebraniem przygotowano program i platformę internetową oraz wykonano szereg testów sprawdzających poprawność działania ze szczególnym uwzględnieniem poprawności głosowań i możliwości wypowiadania się w dyskusjach. Najwięcej zaangażowania, czasu i pracy w przygotowanie tego niekonwencjonalnego wydarzenia włożyli Marcin Wasłowicz, Piotr Palczewski, Michał Zimniewicz i Michał Klichowicz. Zebranie z powodzeniem prowadziła Sandra Różańska. Doświadczenia, nowy sprzęt i programy użyte podczas organizacji bieżącego spotkania zostaną wykorzystane podczas następnych walnych zebrań.

W imieniu całego Zarządu, chciałabym bardzo podziękować zarówno zespołowi organizującemu, jak i delegatom. Organizatorom – za wysiłek i zaangażowanie, szczególnie, że w większości pracowali społecznie. Delegatom - za wysoką frekwencję, udział w testach, a następnie sprawną i bezbłędną obsługę systemu online. Dzięki temu NWZD zakończono w rekordowym tempie 2 godzin, pomimo konieczności pełnego omówienia sprawozdań. 

 

Galeria z NWZD

Materiały

Nagranie z transmisji na żywo

Protokół (w opracowaniu)

 

W imieniu zarządu.

Dyrektor Biura Beata Madej