Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 27/2021/2021-2025

Prezydium zatwierdza fakturę ProForma nr 138638A / 2022.

Głosowało 3 członków Prezydium - 3 za (MM, IC, TL).