Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 8/2021/2021-2025

Uchwała nr 8/2021/2021-2025

Prezydium Polskiego Związku Brydża Sportowego

z dnia 11 października 2021 r.

W sprawie: zatwierdzenia wydatku powyżej 10 000,00.

 

Prezydium zatwierdza dwa przelewy w wysokości 21.046,47 każdy.

Zgodnie z art. 93 Kodeksu Pracy rodzinie Jerzego Gresia przysługuje odprawa pośmiertna w wysokości 42.092,94.

Na podstawie obowiązujących przepisów osobami uprawnionymi do odprawy są żona i mama Jerzego Gresia.

Głosowało 2 członków Prezydium - 2 za (MM, IC).