Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 7/2022/2021-2025

Uchwała nr 7/2022/2021-2025

Prezydium Polskiego Związku Brydża Sportowego

Z dnia 28 lutego 2022 r.

W sprawie: stanowisko PZBS wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę

 

Prezydium zatwierdza stanowisko PZBS wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę.
 
Głosowało 3 członków Prezydium – 3 za (MM, IC, TL).
 
 
 
STANOWISKO PZBS WOBEC ROSYJSKIEJ AGRESJI NA UKRAINĘ
 
Od kilku dni jesteśmy świadkami zbrodniczej, brutalnej agresji Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę. Giną cywile, płoną miasta, niszczona jest infrastruktura, atakowane są szkoły, przedszkola i szpitale. Miliony ludzi są zmuszone do porzucenia swoich domów. Rosja, rosyjskie instytucje, organizacje, przedsiębiorstwa i obywatele rosyjscy powinny być przedmiotem pełnej izolacji w cywilizowanym świecie.
 
W obecnych warunkach Polski Związek Brydża Sportowego odmawia gry na Mistrzostwach Świata w Salsomaggiore na reprezentantów Rosji, niezależnie od tego pod jaką nazwą lub flagą będą uczestniczyć w rozgrywkach. Sport stał się dziś częścią polityki i udział zawodników rosyjskich w jakichkolwiek rozgrywkach sportowych jest szansą na odbudowanie prestiżu Rosji i uniknięcie jej pełnej izolacji. Apelujemy do WBF o wykluczenie reprezentantów Federacji Rosyjskiej z udziału we wszelkich rozgrywkach organizowanych przez WBF, w tym z Mistrzostw Świata w Salsomaggiore. Działanie takie uważamy za moralny obowiązek wszystkich światowych federacji sportowych.
 
Jednocześnie wyrażamy naszą głęboką solidarność z Narodem Ukraińskim i wyrażamy nadzieję, że Ukraina pozostanie wolnym i suwerennym krajem.
 
Powyższe stanowisko w dniu jutrzejszym zostanie wysłane do WBF, EBL, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz PKOl.