Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała Prezydium nr 12/2022/2021-2025

Prezydium przyznaje warunkowo, na okres 1 roku,  tytuł Instruktora PZBS II klasy dla pana Bartosza Bejenki PID 19724.

Głosowało 2 członków Prezydium - 2 za (MM, IC).