Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 41/2022/2021-2025

Prezydium zatwierdza umowę z Fundacją Bridge for Business oraz PZSzach; jednocześnie upoważnia Marka Michałowskiego do podpisania umowy.

Głosowało 2 członków Prezydium - 2 za (MM, TL).