Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 4/2021/2021-2025

Uchwała nr 4/2021/2021-2025

Prezydium Polskiego Związku Brydża Sportowego

z dnia 11 września 2021 r.

 

W sprawie: zatwierdzenia wydatku powyżej 10 000,00.

 

Prezydium zatwierdza fakturę z firmy "Bridgepol" na kwotę 58 290,00.

Zakup sprzętu został zatwierdzony przez MKDNiS, w ramach dofinansowania.

Głosowało 2 członków Prezydium - 2 za (MM, IC).