Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 9/2021/2021-2025

Uchwała nr 9/2021/2021-2025

Prezydium Polskiego Związku Brydża Sportowego

z dnia 28 października 2021 r.

W sprawie: zatwierdzenia wniosku o warunkowe nadanie tytułu instruktora

 

Na podstawie Regulaminu Nadawania Stopni Trenerskich i Instruktorskich pkt. 3 oraz pkt. 8 Prezydium zatwierdza wniosek o nadanie tytułu Instruktora w trybie warunkowym na okres 12 miesięcy  Wojciechowi Kaniewskiemu ID Cezara 12434.

Głosowało 2 członków Prezydium - 2 za (MM, IC).