Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 13/2021/2021-2025

Uchwała nr 13/2021/2021-2025

Prezydium Polskiego Związku Brydża Sportowego

z dnia 16 grudnia 2021 r.

W sprawie: zatwierdzenia wydatku powyżej 10 000,00.

 

Prezydium zatwierdza wydatek w wysokości 20 444,42 za druk ŚB 10-12/2021.

Głosowało 2 członków Prezydium - 2 za (MM, IC).