Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 7/2023/2021-2025

Prezydium zatwierdza fakturę za druk ŚB FV 73/03/2023

Głosowało 2 członków Prezydium - 2 za (MM, IC).