Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 6/2021/2021-2025

Uchwała nr 6/2021/2021-2025

Prezydium Polskiego Związku Brydża Sportowego

z dnia 21 września 2021 r.

 

W sprawie: zatwierdzenia finansowania projektu „KARETA”

 

Prezydium PZBS zatwierdza finansowanie projektu "Krajowy rejestr turniejów KARETA"  zgodnie z ofertą.

Głosowało 2 członków Prezydium - 2 za (MM, IC).