Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 6/2022/2021-2025

Uchwała nr 6/2022/2021-2025

Prezydium Polskiego Związku Brydża Sportowego

Z dnia 23 lutego 2022 r.

W sprawie: zatwierdzenie warunkowego nadania tytułu instruktorskiego

Prezydium zatwierdza nadanie warunkowo na okres 12 miesięcy tytułu instruktora PZBS kol. Andrzejowi Wądołowskiemu  nr CEZAR 6251.

Głosowało 2 członków Prezydium - 2 za (MM, IC).