Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 7/2021/2021-2025

Uchwała nr 7/2021/2021-2025

Prezydium Polskiego Związku Brydża Sportowego

z dnia 8 października 2021 r.

 

W sprawie: zatwierdzenie tytułów instruktorskich

 

 

§1

Na podstawie art. 3 regulaminu nadawania tytułów trenerskich i na wniosek Przewodniczącego Komisji Szkoleniowej Marka Wójcickiego , Prezydium nadaje tytuł Instruktora PZBS niżejwyszczególnionym osobom:

Michał Dolny nr Cezara 12278

Krzysztof Dzierżak  18932

Jakub Dziuba    17554

Jakub Franczak 18896

Tomasz Jaworski   18933

Martin Kaleta   15962

Michał Kaleta   13411

Rober Kamiński   11789

Maciej Kędzierski   16898

Tomasz Kierepka   11244

Krzysztof Kudokas   12208

Tomasz Kuś 19176

Andrzej Maszczyszyn   3337

Wojciech Okuniewski   15414

Stanisław Osmenda 18410

Patryk Patreuha   14783

Jerzy Piekarski   15992

Adam Pigulski 16585

Grzegorz Piotrowski 15262

Anna Sawicka 21392

Katarzyna Stachowiak 21060

Anna Stelmach   18392

Szymon Superson   16000

Natalia Szuszanowicz   20672

Adam Szempliński   4052

Paweł Szymański 13156

Aleksandra Świątkowska 7337

Oskar Tokarczuk 16926

Grzegorz Walczewski   15899

Elżbieta Więch   18164

Piotr Zawiślak   8043

Katarzyna Żabicka-Bajon 19644

Ze względu na nieopłacone składki na rok 2021 wpis do Cezara zostanie umieszczony po ich opłaceniu:


   Martin Kaleta 15962

   Stanisław Osmenda 18410

   Jerzy Piekarski 15992

   Grzegorz Walczewski 15899

 

oraz na podstawie art. 8 regulaminu nadawania tytułów trenerskich i instruktorskich Prezydium nadaje tytuł instruktora PZBS w trybie warunkowym na okres 12 miesięcy, Grzegorzowi Pogodzińskiemu, nr Cezara 2105.

Głosowało 2 członków Prezydium - 2 za (MM, IC).