Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 16/2022/2021-2025

Prezydium zatwierdza dodatkowy wydatek w wysokości 1 810,80 € do Uchwały nr 13/2022/2021-2025.

Głosowało 2 członków Prezydium - 2 za (MM, IC).