Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 3/2023/2021-2025

Prezydium zatwierdza warunkowe przyznanie tytułów instruktorskich dla:

  • Piotra Waniurskiego (PID 7940)
  • Grzegorza Supersona  (PID 7725)

Głosowało 2 członków Prezydium - 1 za (MM), 1 wstrzymał się (IC).