Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 10/2021/2021-2025

Uchwała nr 10/2021/2021-2025

Prezydium Polskiego Związku Brydża Sportowego

z dnia 28października 2021 r.

W sprawie: zatwierdzenia wydatku powyżej 10 000,00

 

Prezydium zatwierdza płatność za fakturę z Hotelu Senator w wysokości 74 259,30 za wynajem sali, pobyt, wyżywienie zawodników na eliminacjach do WTC i ECC.

Koszt ten pokrywany jest w ramach dofinansowania z MKDNiS.

Głosowało 2 członków Prezydium - 2 za (MM, IC).