Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 40/2022/2021-2025

Prezydium zatwierdza uz 501/22 , uz 502/22, uz 503/22, uz 505/22.

Głosowało 2 członków Prezydium - 2 za (MM, IC).