Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 10/2022/2021-2025

Prezydium zatwierdza wydatek w wysokości 3 800,00 € - składki do WBF.

Głosowało 2 członków Prezydium - 2 za (MM, IC).