525

Komunikat Techniczny Eliminacji OOM 2014

 1. Sędziowie poszczególnych kotłów eliminacji otrzymają rozkłady drogą mailową, po zatwierdzeniu danego sędziego przez Główną Komisję Sędziowską.
 2. Wyniki eliminacji należy liczyć z użyciem programu poprawnie eksportującego turnieje wielosesyjne do BridgeSpider – np. Red Rose Bridge (RRB) lub Pary. KoPS nie zalicza się do tych programów.
 3. W eliminacjach rozgrywa się 40 rozdań, na które składają się dwa segmenty 1-20.
 4. Po zakończonym turnieju sędzia główny przesyła wyniki w postaci pliku *.BS za pomocą strony bridgespider.com.
 5. Przyjmuje się następujące schematy przeprowadzenia rozgrywek za obowiązujące:
  1. 15 i więcej stolików
   cztery sesje „na piątkach” bez powtórzeń; w miarę możliwości z przygotowanym rozstawieniem metodą pętelkową; nie dopuszcza się dzielenia rozdań pomiędzy stołami,
  2. 13 i 14 stolików
   uwagi jak wyżej, z tym że stosujemy Howella odpowiednio na 6 lub 8 par w ostatnim sektorze (potrzeba więc minimum 6 pełnych kompletów kart, czyli 12 kompletów z pudełkami o numerach 1-20),
  3. 12 stolików
   należy zagrać rotacją jak dla 11 stolików z tym, że należy dostawić dodatkowy stolik sprzężony do dowolnego stolika z dwoma parami ruchomymi; potrzebne są minimum 2 pełne komplety 40 rozdaniowe (stolik sprzężony posiada własny komplet),
  4. 11 stolików
   21 rundowy Howell, 2 rozdania w rundzie, gdzie zamiast kompletu nr 21 obie pary mają pauzę (rozdania te będą bez najmniejszego znaczenia dla wyniku końcowego),
  5. 10 stolików
   19 rundowy Howell, 2 rozdania w rundzie (wyjątkowo razem 38 rozdań),
  6. 7, 8 i 9 stolików
   13 rundowy Howell, 3 rozdania w rundzie (wyjątkowo razem 39 rozdań).
 6. Po konsultacji z Komisją Organizacji Imprez Młodzieżowych możliwe jest przyjęcie innego schematu rozgrywek, jeśli Komisja wyrazi na niego zgodę (kontakt: Marcin Wasłowicz).
 7. PKLe za turniej eliminacyjny zostaną naliczone wyłącznie na liście ogólnopolskiej.
 8. Okres reklamacyjny upływa 22 marca o godzinie 23:59.
 9. Ostatecznie wyniki wraz z awansami zostaną opublikowane przez Komisję Organizacji Imprez Młodzieżowych do godziny 18:00 23 marca. Wyniki nieoficjalne będą dostępne na bieżąco witrynie bridgespider.com. w miarę przesyłania wyników cząstkowych przez sędziów.
 10. Sędzią Głównym całych eliminacji jest Sławek Latała.
 11. Odpowiedzialnym z ramienia Komisji za prawidłowe policzenie wyników jest Marcin Wasłowicz.

Dane kontaktowe:

Sędzia Główny Eliminacji
Sławek Latała
tel. 501 162 924
Koordynator Eliminacji
Marcin Wasłowicz
tel. 504 072 129