14. BRAK KARTY wesja angielska

A. Wykrycie wadliwości przed rozgrywką

Gdy fakt, że jedna lub więcej rąk zawiera mniej niż 13 kart, przy czym żadna ręka nie ma więcej niż 13 kart stwierdzono przed odsłonięciem pierwszego wyjścia, wówczas sędzia przeprowadza poszukiwania brakującej karty, a następnie:

1. Jeżeli tę kartę odnajdzie, to przyłącza ją do właściwej ręki.

2. Jeżeli nie można znaleźć karty, to odtwarza rozdanie przy użyciu innej talii.

3. Licytacja i rozgrywka przebiega normalnie bez zmieniania zgłoszonych już zapowiedzi. Przyjmuje się, że poprawiona ręka zawierała przez cały czas wszystkie swoje karty.

B. Wykrycie wadliwości po rozpoczęciu rozgrywki

Gdy fakt, że jedna lub więcej rąk zawiera mniej niż 13 kart, przy czym żadna ręka nie ma więcej niż 13 kart stwierdzono po odsłonięciu pierwszego wyjścia (aż do upływu okresu reklamacyjnego), wówczas sędzia przeprowadza poszukiwania brakującej karty, a następnie:

1. Jeżeli kartę odnaleziono wśród kart zgranych to stosuje się przepis 67.

2. Jeżeli kartę odnaleziono gdzie indziej, przyłącza się ją do właściwej ręki i można orzec sprostowanie i/lub wymierzyć odpowiednie kary (patrz punkt 4).

3. Jeżeli nie można odnaleźć karty, to odtwarza się rozdanie przy użyciu innej talii i można orzec sprostowanie i/lub wymierzyć odpowiednie kary (patrz punkt 4).

4. Kartę przyłączoną do ręki zgodnie z postanowieniami punktu B niniejszego przepisu, uznaje się za należącą nieprzerwanie do tej ręki. Karta taka może stać się kartą przygwożdżoną (przepis 50), a dokonane wcześniej zagranie innej karty zamiast niej może stanowić fałszywy renons.

C. Informacja z wymiany karty

Informacja o wymianie karty jest informacją nielegalną dla partnera gracza, którego ręka zawierała niewłaściwą liczbę kart.


13. NIEWŁAŚCIWA LICZBA KART  13. NIEWŁAŚCIWA LICZBA KARTtop of page 15. NIEWŁAŚCIWE ROZDANIE  15. NIEWŁAŚCIWE ROZDANIE