15. NIEWŁAŚCIWE ROZDANIE wesja angielska

A. Rozdanie graczom nieznane

Jeżeli gracze rozgrywają rozdanie nieprzeznaczone dla nich w bieżącej rundzie (ale patrz punkt C), to:

1. Sędzia zwykle uznaje uzyskany zapis, jeżeli żaden z czterech graczy nie rozegrał tego rozdania wcześniej.

2. Sędzia może zobowiązać obie pary, aby rozegrały ze sobą właściwe rozdanie później.

B. Powtórne rozegranie rozdania

Jeżeli któryś gracz rozegra rozdanie (z właściwymi albo niewłaściwymi przeciwnikami), które rozegrał już wcześniej, to jego drugi zapis uzyskany w tym rozdaniu unieważnia się - tak dla jego strony, jak i dla przeciwników. Wszystkim uczestnikom pozbawionym przez to możliwości uzyskania normalnego zapisu sędzia powinien przyznać procentowe wyniki rozjemcze.

C. Wykrycie błędu podczas okresu licytacji

Jeżeli któryś uczestnik zaczął grać rozdanie nieprzeznaczone dla niego w bieżącej rundzie, a sędzia stwierdził ten fakt jeszcze w czasie okresu licytacji, to powinien tę licytację unieważnić i spowodować, aby to rozdanie - zarówno w rundzie bieżącej jak i w następnych - grali ze sobą właściwi uczestnicy oraz poinformować ich o przysługujących im uprawnieniach. Po dokonaniu sprostowania rozpoczyna się powtórna licytacja. Zawodnicy muszą powtórzyć zapowiedzi, które zgłosili poprzednio. Gdy któraś zapowiedź okaże się różna w jakikolwiek sposób od odpowiedniej zapowiedzi z poprzedniej licytacji, wówczas sędzia powinien unieważnić rozdanie, w przeciwnym razie gra przebiega dalej normalnie. Jeżeli sędzia dojdzie do wniosku, że któraś ze stron usiłowała celowo uniemożliwić normalne rozegranie rozdania może wymierzyć karę porządkową (i orzec wynik rozjemczy).


14. BRAK KARTY  14. BRAK KARTYtop of page 16. LEGALNE I NIELEGALNE INFORMACJE  16. LEGALNE I NIELEGALNE INFORMACJE