61. FAŁSZYWY RENONS I DOTYCZĄCE GO PYTANIA wesja angielska

A. Definicja fałszywego renonsu

Dołożenie przez gracza - wbrew przepisowi 44 - karty w innym kolorze niż kolor wyjścia, mimo że istniała możliwość dodania do koloru, a także zagranie gracza - zobowiązanego do wykonania nakazanego wyjścia lub nakazanego dołożenia - w czasie wykonywania sprostowania nieprawidłowości - niezgodne z żądaniem przeciwnika, mimo że posiadał możliwość spełnienia tego nakazu stanowi fałszywy renons (gdy gracz nie może spełnić wymogu - patrz przepis 59).

B. Prawo do pytań dotyczących fałszywego renonsu

1. Rozgrywający może zapytać każdego obrońcę, który nie dodał do koloru, czy nie ma karty w kolorze wyjścia.

2. (a) Dziadek może pytać rozgrywającego (ale patrz przepis 43B2b).

(b) Dziadkowi nie wolno pytać obrońcy i może mieć zastosowanie przepis 16B.

3. Obrońcy mogą pytać rozgrywającego i, o ile Organizacja Nadzorująca tego nie zabroni, siebie nawzajem (ponosząc ryzyko przekazania nielegalnej informacji).


60. ZAGRANIE PO ZAGRANIU NIEPRZEPISOWYM  60. ZAGRANIE PO ZAGRANIU NIEPRZEPISOWYMtop of page 62. POPRAWIENIE FAŁSZYWEGO RENONSU  62. POPRAWIENIE FAŁSZYWEGO RENONSU