Warsaw OPEN 2020

WARSAW OPEN

24-30 sierpnia 2020
Dom Technika NOT ul. Czackiego 3/5

WPISOWE

Wpłaty prosimy kierować na konto MZBS: 54 1020 1097 0000 7902 0087 022054 1020 1097 0000 7902 0087 0220

Karnet na okaziciela - 2100 zł/para
pojedynczy turniej:
Brak zniżek
Miejsce w turniejach należy rezerwować u kol. Macieja Czajkowskiego (tel. 515 787 663).