1216

Nowe tytuły sędziowskie

Komunikat z 15.04.2017:
 
Na podstawie wyników przeprowadzonej w marcu konferencji Główna Komisja Sędziowska postanawia:
  1. wnioskować do Prezydium Zarządu PZBS o nadanie Piotrowi Wzorkowi tytułu sędziego państwowego;
     
  2. przyznać tytuły sędziowskie:
  3. przyznać kategorie sędziowskie:
  4. nie podejmować innych działań w sprawie kategorii sędziowskich ze względu na planowaną nowelizację Regulaminu Sędziowskiego.
Powyższe postanowienia zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Sędziów.
 
Przewodniczący GKS
Artur Wasiak
 

Uzupełnienie (10.08.2017):

W ramach uzupełnienia powyższych decyzji GKS przyznaje:

W czasie tegorocznej konferencji sędziowskiej wymienieni uczestnicy wykazali się odpowiednią wiedzą, ale nie zostali awansowani z powodu zbyt niskich współczynników klasyfikacyjnych. Przeciwwskazanie jest już nieaktualne, dlatego teraz nadajemy tytuły.

Poprawiony (poniedziałek, 04 września 2017 20:57)