821

BUDIMEX Grand Prix Polski Par - Regulamin ogólny (do 2016)

 

statystyka turniejów GPP; warunki organizacji turnieju eliminacyjnego 2016; komunikat 2016

I. Założenia sportowe

 1. Grand Prix Polski Par rozgrywane jest jako cykl turniejów eliminacyjnych w wybranych imprezach z Jednolitego Kalendarza Sportowego PZBS w danym roku, a wykaz turniejów corocznie będzie ogłaszany w komunikacie.
 2. Turnieje eliminacyjne rozgrywane będą metodą małych 5-stolikowych sektorów na powielanych rozdaniach. Sektory mogą być krótsze, bądź też turniej może zostać rozegrany pełnym barometrem.
 3. Liczba rozdań w turnieju eliminacyjnym wynosi 50.
 4. Turnieje eliminacyjne i finał są zaliczane do kategorii trzeciej zawodów zgodnie z Polityką Systemową PZBS, czyli dopuszcza się systemy Zielone i Niebieskie.
 5. Punktacja indywidualna opiera się na zasadzie sumowania procentów z każdego z turniejów i będzie prowadzona dla:
  1. wszystkich zawodników – punktacja ogólna,
  2. dla zawodników z WK nie wyższym niż 4 (liczy się WK zawodnika w dniu pierwszego turnieju eliminacyjnego) – punktacja popularna,
  3. po zakończeniu cyklu zawodnik z WK nie wyższym niż 4, który zdobył uprawnienia do startu w finale ogólnym dokonuje wyboru finału.
 6. Każdemu zawodnikowi liczy się pewna liczba jego najlepszych turniejów, corocznie ogłaszana w komunikacie.
 7. Zróżnicowanie miejsc dzielonych:
  1. większa liczba turniejów eliminacyjnych,
  2. wyższe WK zawodnika dla 5a),
  3. niższe WK zawodnika dla 5b),
  4. losowanie.

II. Finał ogólny.

 1. Po zakończeniu cyklu - 24 najlepszych zawodników z wybranym przez siebie partnerem (wymagana liczba rozegranych turniejów zawodnika powołanego będzie podawana w corocznym komunikacie) startuje w finale. Termin potwierdzenia startu – 1 grudnia do Sędziego Głównego GP. Jeśli dwaj zawodnicy z najlepszej „24” tworzą parę lub któryś z zawodników nie potwierdzi udziału, do finału dopuszcza się kolejnych zawodników z utworzonej listy rezerwowej, począwszy od miejsca 25.
 2. Finał będzie dwufazowy:
  1. Faza I – „każdy z każdym” po 2 rozdania, rozgrywane systemem “barometr”, na zasłonach, łącznie 46 rozdań. Po zakończeniu fazy I, 16 najlepszych zawodników wraz ze swoimi partnerami awansuje do fazy II. Jeśli dwaj zawodnicy z pierwszej szesnastki tworzą parę, to do fazy II dopuszcza się kolejnych zawodników wraz z partnerem, począwszy od miejsca 17.
  2. Faza II – dwie sesje „każdy z każdym” po 2 rozdania, rozgrywane systemem “barometr”, na zasłonach, z rozstawieniem par takim, aby w każdej sesji finału w ostatniej rundzie grały ze sobą pary 1-2, 3-4, 5-6 itd. (wg kolejności par na starcie danej sesji).
 3. W I fazie finału zalicza się carry-over w wysokości 1/n (gdzie n = liczba najlepszych turniejów eliminacyjnych zaliczanych każdemu zawodnikowi) zdobytej sumy procentów w turniejach eliminacyjnych z przeliczeniem na punkty odpowiadające pierwszej fazie finału.
 4. W II fazie finału zalicza się carry-over z sumy punków zdobytej do tej pory w taki sposób, aby różnica pomiędzy wynikiem pierwszej pary a wynikiem ostatniej pary równała się wartości dwóch maksów II fazy finału, a pozostałe pary otrzymają liczbę punktów proporcjonalną do zdobytych do tej pory. Pojęcie „wynik pary” oznacza wynik zawodnika wybierającego.

III. Finał popularny

 1. Po zakończeniu cyklu - 8 najlepszych zawodników z wybranym przez siebie partnerem (wymagana liczba rozegranych turniejów zawodnika powołanego będzie podawana w corocznym komunikacie), spełniającym kryteria z pkt. 5b) startuje w finale. Termin potwierdzenia startu – 1 grudnia do Sędziego Głównego GP. Jeśli dwaj zawodnicy z najlepszej „8” tworzą parę lub któryś z zawodników nie potwierdzi udziału, do finału dopuszcza się kolejnych zawodników z utworzonej listy rezerwowej, począwszy od miejsca 9.
 2. Finał – cztery sesje „każdy z każdym” po 2 rozdania, rozgrywane systemem “barometr”, na zasłonach, z rozstawieniem par takim, aby w każdej sesji finału w ostatniej rundzie grały ze sobą pary 1-2, 3-4, 5-6 itd. (wg kolejności par na starcie danej sesji).
 3. W finale zalicza się carry-over wedle zasady z punktu 9a), traktując dwie pierwsze sesje jako pierwszą fazę finału.
 4. Łączna pula nagród w finale ogólnym wynosi 60.000 zł oraz 10.000 zł w finale popularnym (lista nagród jest załącznikiem do regulaminu).

V. Postanowienia końcowe

 1. W turniejach eliminacyjnych GP będą nagrody zgodne z uchwałą ZG na wniosek Rady Związku:
  1. Fundusz nagród – minimum 50% funduszu wpisowego.
  2. Organizator turniejów eliminacyjnych przeznaczy dodatkowo co najmniej 2.500 zł dla par z miejsc 1-3, doliczonych do nagród finansowych.
 2. Wysokość wpisowego leży w gestii organizatorów (ale pkt. 18).
 3. Do każdego wpisowego należy dodać 10 zł na fundusz brydża młodzieżowego. Z dopłaty 10 zł zwolniona jest młodzież szkolna (do lat 19).
 4. Jeśli organizator nie ogłosi wysokości wpisowego co najmniej miesiąc przed terminem turnieju, wówczas wpisowe od zawodnika będzie wynosić:
  • 75 zł + 10 zł na fundusz brydża młodzieżowego – uczestnik niebędący członkiem PZBS,
  • 50 zł + 10 zł na fundusz brydża młodzieżowego – członek PZBS,
  • 25 zł + 10 zł na fundusz brydża młodzieżowego – członek PZBS od 20 do 25 lat lub od 66 lat.
Sławomir Latała

Sędzia Główny GPPP
Marian Wierszycki

Przewodniczący Komisji
Regulaminów Sportowych
Radosław Kiełbasiński

Prezes PZBS