425

Regulamin Dyscyplinarny (do 21 sierpnia 2016 r.)

Spis treści
Regulamin Dyscyplinarny (do 21 sierpnia 2016 r.)
B. Przepisy proceduralne
C. Środki odwoławcze
II część - szczegółowa
Przepisy porządkowe ogólne
Przepisy porządkowe szczegółowe
IV Część - przepisy końcowe

 

IV Część - przepisy końcowe

§ 87

Tracą moc dotychczas obowiązujące regulaminy i przepisy dyscyplinarne.

§ 88

Interpretacja przepisów niniejszego regulaminu należy do zarządu PZBS.

§ 89

Niniejszy zmieniony i uzupełniony regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Przewodniczący Wydziału                                              Prezes PZBS

Dyscypliny PZBS


 Poprawiony (czwartek, 27 października 2016 09:51)