423

O Podkowę Kasztanki Marszałka 2017

Zarząd PZBS już po raz drugi zachęca do udziału w turniejach lokalnych pod wspólną nazwą "O Podkowę Kasztanki Marszałka". W tym roku to już 99. rocznica Odzyskania Niepodległości Polski. Turnieje na zapis maksymalny zgłoszone do "Pajączka", które będą rozpoczynały się między godz. 10:00 a 11:00 będą miały wspólną klasyfikację ogólnopolską.

W turniejach lokalnych należy rozegrać min. 30 rozdań. Do klasyfikacji ogólnopolskiej będą zaliczane tylko rozdania o numerach 1-30 rozegrane rozkładami pobranymi z "Pajączka", a ewentualne dalsze sesje nie będą uwzględniane. W drodze wyjątku, w przypadku rozegrania turnieju długości 16-18 rund (32-36 rozdań z Pajączka) zostaną zaliczone wszystkie rozdania (turnieje na zapis maksymalny).

Przewidujemy nagrody za klasyfikację ogólnopolską (podkowy dla trzech najlepszych par) i premie (aPKL) dla czołówki. Za klasyfikację ogólnopolską zgodnie z punktem 24. Regulaminu Klasyfikacyjnego ZG przyznaje premie aPKL w wysokości (w kolejności zajętych miejsc): 100, 90, 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50 i dalej zgodnie z punktem 9. RK dla 50% uczestników klasyfikacji.

Pomysłodawcą imprezy jest Zbigniew Sagan, zarówno nazwy i terminu rozgrywania turnieju. Pierwszy turniej został zorganizowany lokalnie w Krakowie na Oleandrach (nieprzypadkowo) pod nazwą "O Podkowę Kasztanki Marszałka". Pomysłem tym podzielił się z Tytusem Bispingiem. Wtedy okazało się, że babcia Tytusa była pierwszą właścicielką Kasztanki (wtedy Fantazji). Klacz została podarowana później Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Tytus Bisping objął Honorowy Patronat nad pierwszym turniejem i ufundował na nim nagrody. Pomysł takiego turnieju bardzo spodobał się nieżyjącemu już Janowi Blajdzie, który mocno propagował ideę rozegrywania go w całym kraju. I dopiął swego - w 2016 roku odbyłą się pierwsza ogólnopolska edycja za sprawą platformy Bridge Spider.

PZBS nie będzie pobierał za ten turniej żadnych opłat, organizatorzy nie ponoszą również opłat za "Pajączka".