1022

Tytuły instruktorskie

Uchwałą Prezydium Zarządu PZBS z dnia 6 grudnia 2017 nadano tytuły Instruktora PZBS poniższym osobom:

1.      Katarzyna Abratkiewicz

2.      Wojciech Abratkiewicz

3.      Andrzej Bojda

4.      Marta Bojda

5.      Grzegorz Czapulak

6.      Robert Czeryna

7.      Kazimierz Dominiak

8.      Emil Dragończyk

9.      Marek Gogołowicz

10.  Andrzej Hermansdorfer

11.  Andrzej Jabłoński

12.  Roman Jagielski

13.  Marek Janaszkiewicz

14.  Józef Klimowski

15.  Joanna Kokot

16.  Eugeniusz Konik

17.  Przemysław Kurzak

18.  Krzysztof Lipowski

19.  Ryszard Łazikiewicz

20.  Zbigniew Nowak

21.  Dominika Ocylok

22.  Małgorzata Pelczar

23.  Grażyna Piorun

24.  Michał Powała

25.  Elżbieta Powązka

26.  Anna Pusz

27.  Katarzyna  Rębisz

28.  Lech  Rębisz

29.  Dariusz Sterniczuk

30.  Zofia Wasilewska

31.  Ryszard Wiącek

32.  Ryszard Wróblewski

33.  Adam Wszeborowski

34.  Zbigniew Wyziński

35.  Tomasz  Zaleski

36.  Jacek Żygowski