425

Akademia Zarządzania Sportem - konferencja Ministerstwa Sportu i Turystyki

12 kwietnia 2018 roku na PGE Narodowym została zaingurowana Akademia Zarządzania Sportem. Celem Akademii jest kompleksowe podniesienie kwalifikacji z obszaru organizacji, zarządzania i marketingu w polskich związkach sportowych, co w konsekwencji ma się przyczynić do profesjonalizacji polskiego sportu.

W dniu inauguracji Akademii Zarządzania Sportem odbyła się także całodniowa konferencja pn. Dobre zarządzanie w polskich związkach sportowych. W głównym panelu dyskusyjnym "Dobre zarządzanie związkiem sportowym szansą na rozwój sportu", obok Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki udział wzięli: Snežana Samardžić-Marković (Dyrektor Generalny na Rzecz Demokracji, Rada Europy), Irena Szewińska, Patrick Baumann (Sekretarz Generalny FIBA, Członek Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego), Andrzej Kraśnicki (Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego) oraz Olgierd Cieślik (Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego). Organizatorami byli Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy.

Podczas konferencji szczegółowo zaprezentowano również Kodeks Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych – dokument, który został przygotowany w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Stanowi on wyraz podejścia resortu do kwestii dbałości i odpowiedzialności za jakość zarządzania polskim sportem, ale również za rzetelność i gospodarność wydatkowania środków publicznych.

Ze strony Polskiego Związku Brydża Sportowego w konferencji wziął udział Prezes Zarządu Witold Stachnik.