425

Justyna Graniczny prezesem Kujawsko-Pomorskiego Związku Brydża Sportowego

Miło mi poinformować, że Walne Zgromadzenie Delegatów Kujawsko-Pomorskiego Związku Brydża Sportowego wybrało nowego prezesa. Delegaci zaufaniem obdarzyli i wybrali na Prezesa Justynę Graniczny.

Serdecznie gratuluję i życzę powodzenia, sukcesów i satysfakcji w tej niełatwej brydżowej działalności!

Warte podkreślenia jest, że pani Justyna jest pierwszą kobietą w gronie prezesów związków wojewódzkich.

Witold Stachnik
Prezes Zarządu PZBS