116

Kadra Rejonowa 2019

Kadra Rejonowa 2019

1. Rozgrywki Kadry Rejonowej powinny być przeprowadzone do dnia 31.12.2018.

2. Zasady przeprowadzenia rozgrywek określają Wojewódzkie Związki Brydża Sportowego. Awans z danego województwa możliwy jest tylko w przypadku rozegrania wojewódzkiej kadry rejonowej.

3. Prawo startu w rozgrywkach mają wszyscy zawodnicy, którzy mają opłaconą składkę za rok 2018.

4. Liczba miejsc awansowych dla okręgów podana jest w tabeli:

 

DS

5

LU

2

PD

2

SW

2

KP

3

MA

7

PK

2

WM

3

LB

3

MP

4

PM

4

WP

5

LD

3

OP

2

SL

4

ZP

3

 

5. Awans do Kadry Krajowej mogą uzyskać tylko te pary, które zajęły miejsca w górnej połowie sklasyfikowanych par w turnieju wojewódzkim.

6. Zarząd WZBS przedstawia liczbę par uprawnionych do uczestnictwa w KK do dnia 31.12.2018 r.

7. Jeżeli liczba rozgranych rozdań w Kadrze Rejonowej jest większa niż 38, to punkty klasyfikacyjne przyznawane są jako 15% aPKL finału centralnego Mistrzostw Polski Par. Punkty klasyfikacyjne otrzymuje 50% startujących par. Pozostali uczestnicy otrzymymają 1 apkl.

8. Do rozgrywek Kadry Krajowej (18-20.01.2019 r.) awansują pary z Kadry Rejonowej. Bez wcześniejszych eliminacji uprawnione do gry w KK są pary złożone z zawodników posiadających łączny współczynnik klasyfikacyjny co najmniej 18 WK, a każdy indywidualnie co najmniej 5 WK.

9. Rozgrywki Kadry Krajowej zostaną rozegrane w 2-4 ośrodkach (Warszawa, Kraków, ...).

 

Witold Stachnik
Prezes Zarządu PZBS