1216

Założenia organizacyjne Finału GPPP 2017/18

Założenia organizacyjne
Finału GPPP 2017/18

Finał (podzielony na grupy A i B – w każdej po 16 par) składa się z czterech sesji 30-rozdniowych granych każdy z każdym w grupie. Obie grupy grają tymi samymi rozdaniami, wszystkie zapisy są maksowane łącznie.

Do pierwszej sesji podział na grupy ustalony zgodnie z klasyfikacją długofalową.

Zgodnie z punktem 11 Regulaminu Grand Prix Polski Par carry-over (c/o) z klasyfikacji długofalowej będzie ustalone jako równowartość wyniku dwóch sesji podczas Finału GPPP (czyli 1/3 wartości całej imprezy).

Zawodnicy zachowują punkty zdobyte w poszczególnych sesjach (bez względu na grupę, w której grały), z zastrzeżeniem zasad opisanych poniżej.

Po pierwszej, drugiej i trzeciej sesji następuje awans/spadek odpowiednio 6/4/2 par.

Do ustalania awansów (spadków) przyjmowany jest wynik pierwszego (posiadającego wyższe c/o w parze) zawodnika.

 

AWANS

Po pierwszej sesji

Pierwszy awansujący zawodnik (z wyższym c/o w parze) z Finału B zachowuje zdobyte punkty, ale tylko do wysokości punktów pozwalających mu zająć miejsce nie wyższe niż 5,5 (w połowie liczby punktów pomiędzy zawodnikami zajmującymi miejsce 5 i 6) w klasyfikacji indywidualnej zawodników wiodących w parze Finału A po pierwszej sesji.

Dla kolejnych zawodników (z wyższym c/o w parze) stosuje się podobną zasadę – zachowują zdobyte punkty, ale tylko do wysokości punktów pozwalających mu zająć miejsce nie wyższe niż odpowiednio: 6,5; 7,5; 8,5; 9,5; 10,5 w klasyfikacji indywidualnej zawodników wiodących Finału A po pierwszej sesji.

Dla drugiego zawodnika w parze (posiadającego niższe c/o) zachowujemy różnicę punktową do jego partnera.

Po drugiej sesji

Pierwszy awansujący zawodnik (z wyższym c/o w parze) Finału B zachowuje zdobyte punkty, ale tylko do wysokości punktów pozwalających mu zająć miejsce nie wyższe niż 7,5 w klasyfikacji indywidualnej zawodników wiodących Finału A po drugiej sesji.

Dla kolejnych zawodników (z wyższym c/o w parze) stosuje się podobną zasadę – zachowują zdobyte punkty, ale tylko do wysokości punktów pozwalających mu zająć miejsce nie wyższe niż odpowiednio: 8,5; 9,5;10,5 w klasyfikacji indywidualnej zawodników wiodących Finału A po drugiej sesji.

Dla drugiego zawodnika w parze (posiadającego niższe c/o) zachowujemy różnicę punktową do jego partnera.

Po trzeciej sesji

Pierwszy awansujący zawodnik (z wyższym c/o w parze) Finału B zachowuje zdobyte punkty, ale tylko do wysokości punktów pozwalających mu zająć miejsce nie wyższe niż 9,5 w klasyfikacji indywidualnej zawodników wiodących Finału A po trzeciej sesji.

Kolejny zawodnik (z wyższym c/o w parze) zachowuje zdobyte punkty, ale tylko do wysokości punktów pozwalających mu zająć miejsce nie wyższe niż 10,5 w klasyfikacji indywidualnej zawodników wiodących Finału A po pierwszej sesji.

Dla drugiego zawodnika w parze (posiadającego niższe c/o) zachowujemy różnicę punktową do jego partnera.

 

SPADEK

Po pierwszej sesji

Pierwszy spadający zawodnik (z wyższym c/o w parze) z Finału A zachowuje zdobyte punkty, ale tylko w przypadku, gdy nie spadnie niżej niż na miejsce 6,5 (w połowie liczby punktów pomiędzy zawodnikami zajmującymi miejsce
6 i 7) w klasyfikacji indywidualnej zawodników wiodących Finału B po pierwszej sesji (czyli będzie zajmował pierwsze miejsce w tym finale przy starcie kolejnej sesji).

Kolejni spadający zawodnicy (z wyższym c/o w parze) podobnie – zachowują zdobyte punkty, ale tylko w przypadku, gdy nie spadną niżej niż na miejsce odpowiednio: 11,5; 10,5; 9,5; 8,5; 7,5 klasyfikacji indywidualnej zawodników wiodących Finału B po pierwszej sesji.

Dla drugiego zawodnika w parze (posiadającego niższe c/o) zachowujemy różnicę punktową do jego partnera.

Po drugiej sesji

Pierwszy spadający zawodnik (z wyższym c/o w parze) Finału A zachowuje zdobyte punkty, ale tylko w przypadku, gdy nie spadnie niżej niż na miejsce 4,5 w klasyfikacji indywidualnej Finału B po drugiej sesji (czyli będzie zajmował pierwsze miejsce w tym finale przy starcie kolejnej sesji).

Kolejni spadający zawodnicy (z wyższym c/o w parze) podobnie – zachowują zdobyte punkty, ale tylko w przypadku, gdy nie spadną niżej niż na miejsce odpowiednio: 7,5; 6,5; 5,5 klasyfikacji indywidualnej Finału B po drugiej sesji.

Dla drugiego zawodnika w parze (posiadającego niższe c/o) zachowujemy różnicę punktową do jego partnera.

Po trzeciej sesji

Pierwszy spadający zawodnik (z wyższym c/o w parze) Finału A zachowuje zdobyte punkty, ale tylko w przypadku, gdy nie spadnie niżej niż na miejsce 2,5 w klasyfikacji indywidualnej Finału B po trzeciej sesji (czyli będzie zajmował pierwsze miejsce w tym finale przy starcie ostatniej sesji).

Kolejny zawodnik (z wyższym c/o w parze) zachowują zdobyte punkty, ale tylko w przypadku, gdy nie spadnie niżej niż na miejsce 3,5 klasyfikacji indywidualnej Finału B po trzeciej sesji.

Dla drugiego zawodnika w parze (posiadającego niższe c/o) zachowujemy różnicę punktową do jego partnera.

 

(-) Marcin Pędziński

Przewodniczący

Komisji Organizacji Imprez

 

(-) Stanisław Gołębiowski

Przewodniczący

Wydziału Gier PZBS

 

(-) Witold Stachnik

Prezes Zarządu PZBS