Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 20/2020/2016-2020 - zawieszenie rozgrywek brydżowych do odwołania

W związku z ogłoszonym przez rząd stanem epidemii w Polsce, Zarząd PZBS podjął decyzję o kontynuacji rekomendacji przyjętych uchwałami (11/2020/2016-2020 i 14/2020/2016-2020) z marca br. i zdecydowanie zaleca zawieszenie organizacji wszelkich imprez brydża sportowego organizowanych przez związki brydżowe wszystkich szczebli lokalnych do odwołania. Jednocześnie, Zarząd PZBS – na podstawie par. 8 ust. 4 pkt a) i e) oraz par. 29 pkt g) Statutu - informuje, że w przypadku przeprowadzenia zawodów brydża sportowego w tym okresie, za ich wyniki nie będą przyznawane punkty klasyfikacyjne.

Głosowało 10 członków Zarządu - 10 za.

Poprawiony (środa, 29 lipca 2020 11:42)