Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwały Zarządu ws wymogów organizacji turniejów rangi OTP i wyższych

Uchwała 68/2020/2016-2020

Zarząd ustala wymóg gry na zasłonach z dodatkowymi przesłonami z pleksi lub podwójnymi przesłonami z pleksi na wszystkich turniejach rangi OTP lub wyższych.

Głosowało 9 członków Zarządu – 8 za, 1 wstrzymał się.

 

Uchwała 69/2020/2016-2020

 

Zarząd uzależnia nadanie turniejom MPPImp w Krakowie, MPPM w Poznaniu, MPPO w Krakowie rangi Mistrzostw Polski od udziału minimum 30 par.

Głosowało 9 członków Zarządu – 7 za, 1 przeciw, 1 wstrzymał się.