Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała 6/2021/2016-2020(2021) - termin WZD 2021

Zarząd zatwierdza termin Walnego Zgromadzenia Delegatów PZBS - 19 czerwca 2021 r.

Głosowało 8 członków Zarządu – 4 za, 3 przeciw, 1 wstrzymał się.

Poprawiony (czwartek, 11 lutego 2021 09:51)